free poker money
//////

Najpiękniejsze życzenia urodzinowe od gentlemana

Gentleman nie powinien składać życzeń urodzinowych byle jak, ściągając je z Internetu i wysyłając mailem. Kultura wymaga raczej (chociaż minimum) kreatywności i (jeżeli jest taka możliwość) osobistego spotkania – w przeciwnym razie nie ma mowy o byciu mężczyzną z klasą.

Oczywiście nie chodzi tu teraz o to, że mamy poświęcać na kartkę urodzinową kilka godzin. Wręcz przeciwnie, wystarczy odrobina wkładu własnego i minutowe spotkanie – sensem życzeń jest bowiem pamięć i okazanie, że ich adresat to dla nas ktoś wart szacunku i zaangażowania.

Najpiękniejsze życzenia urodzinowe to takie, które pasują do osobowości solenizanta lub solenizantki. Jeżeli urodziny ma więc np. maratończyk, można pokusić się o życzenia mówiące o „przebiegnięciu przez życie tak, aby na mecie być nie tylko zmęczonym, ale i szczęśliwym”. Jeżeli zaś solenizantem jest kucharz, można mu życzyć „smacznego życia”. W ten sposób trafimy w samo serce danej osoby, sprawiając jej o wiele większą przyjemność, niż gdybyśmy złożyli jej nawet i najpiękniejsze stylistycznie, ale ogólne życzenia pobrane z Internetu.

Dobrze zrealizowane firmowe imprezy integracyjne

Nie jest konieczna praca bez chwili wytchnienia – można przecież znaleźć taką, w której przełożony rozumie potrzeby swoich pracowników i zdaje sobie sprawę, że szczęśliwy robotnik to wydajny robotnik. Dotyczy to każdego rodzaju pracy, ale szczególnie pracy biurowej. Jednak poza przerwami i opieką socjalną istnieją inne przyjemności i inne sposoby na zwiększenie i zadowolenia pracowników, i wydajności całej firmy. Właśnie takie zadanie mają firmowe imprezy integracyjne, choć niekiedy zdarzają się niemiłe sytuacje – jak choćby gafa popełniona przez jakąś osobę. Nie jest też dobrze, gdy szef zmusza do udziału w takiej zabawie i jego poddani czują się zażenowani i myślą, że to ciągle ta zła część pracy i to jeszcze taka, za którą nie dostają wynagrodzenia pieniężnego, więc muszą poświęcać swój czas wolny na zachcianki jakiejś grubej ryby. Należy wszystko zaplanować dobrze i sprawić, aby ludzie sami czuli przynależność do grupy i chcieli wziąć udział w takim wydarzeniu – kazanie im nie jest rozsądne i niczemu nie służy.

Familijne gry planszowe pomysłem na dobre relacje

By w rodzinie panowały dobre relacje potrzebne są stałe kontakty i wspólne dobre wspomnienia. By codziennie budować obraz szczęśliwej rodziny, oprócz stałej współpracy konieczna jest także dobra, wspólna zabawa. Dobrze jest wyznaczyć czas w tygodniu spędzany tylko i wyłącznie z rodziną. Pozwala to wprowadzić nie tylko element dobrej, stałej zabawy, ale także i sprawić by każdy się z każdym dobrze dogadywał. Doskonałym sposobem na wprowadzenie wyżej opisanych są familijne gry planszowe. Pozwalają one zaangażować każdego członka rodziny, a przy tym są po prostu dawką dobrej rozrywki. Gry mogą być różne- nie tylko wymagające pomyślunku, szczęścia, ale też refleksu. Nie trzeba także ciągle grać w te same gry- rynek jest na tyle duży, że pozwala na znaczną różnorodność. Wszyscy wiedzą, że wspólne wesołe wspomnienia budują dobre relacje. Familijne gry planszowe są doskonałym przykładem jak coś takiego budować i jak wypełniać potencjał drzemiący we wspólnej zabawie. Warto spróbować chociaż raz. 

BRAK CAŁKOWITEJ PEWNOŚCI

Nie marny przy tym całkowitej: pewności, że wprowadzone poprawki są dobre. Aby się o tym przekonać,^ należy testowany program powtórnie uruchomić od początku. Istotną zmianę w procesie uruchamiania i testowania przynosi śledzenie dynamiczne, połączone z możliwością wprowadzania na bieżąco (w trakcie jednego uruchomienia programu) poprawek oraz ich testowania. Taki rodzaj testowania zawsze, odbywa się.w trybie dialogowym..Osoba testu­jąca nadzoruje wykonanie programu ,w tym sensie, ,że wskazuje punkty .zatrzymania (czyli miejsca, w których wykonanie programu ma zostać zawieszone aż do odwołania), „podgląda’! aktualne wartości interesujących go zmiennych, pomija wybrane fragmenty programu podczas wykonania lub wstawia w określone miejsce nowe instrukcje, nakazuje wznowienie wykonywania programu od określonego miejsca. Wszystkie te czynności odbywają się podczas jednego wywołania programu.

DYNAMICZNE TESTOWANIE

Dynamiczne testowanie programu wymaga współdziałania translatora, programu, nadzorującego wykonanie i wielu innych elementów oprogra­mowania. Tworzą one razem tzw. otoczenie (środowisko) języka progra­mowania, ułatwiające .programiście projektowanie, kodowanie, urucha­mianie, testowanie oraz utrzymanie, tworzonego przezeń oprogramowania.Kiedy, możemy powiedzieć o programie, że jest dobry? Po pierwsze, program. musi być poprawny  tzn. musi .wykonywać dokładnie to,, co .zostało zawarte w specyfikacji. Jeżeli specyfikacją określała relacje między danymi. wejściowymi i. wyjściowmi, to dokładnie te same,relacje muszą zachodzić dla wyników pracy programu. Jest to warunek absolutnie pod­stawowy. Program, który nie jest poprawny, jest gorszy, niż zupełny brarf programu; w tym. drugim przypadku przynajmniej nikt nas nie wpro­wadza w błąd.

OCENA PROGRAMÓW

Dla danej specyfikacji , możemy stworzyć wiele różnych programów. Uawet jeśli wszystkie, będą: poprawne, jedne z nich. ocenimy wyżej niż inne. Ocena obędzie jednak zależeć od rodzaju problemu. Najczęściej jako drugie, po poprawności, kryterium >oceny,przyjmiemy jego czytelnosc. Program czytelny jest zrozumiały, można go łatwo modyfikować a jak pamiętamy, mnóstwo prac  informatycznych wymaga modyfikowania wcześniej napisanych programów.;Na,czytelność programu w znacznym stopniu wpływa to, co nazywamy stylem : programowania. Dobry, styl to min. uzupełnianie kodu programu licznymi komentarzami (wysiłek . wło­żony w ich napisanie zwraca się wielokrotnie, np. w fazie uruchamiania programu), dobór czytelnych, . jednoznacznych nazw zmiennych (np. STAWKA-GODZINOWA zamiast STXG), stosowanie wcięć : i pustych linii dla. oddania struktury, programu i opatrywanie-programów, na po­czątku, krótkim opisem — co robi, jak go wywoływać itp..

OGÓLNA OCENA

Skłonni; jesteśmy wyżej oceniać programy bardziej ogólne, np. program wyznaczający pierwiastki wielomianu kwadratowego-także dla przypadku, gdy A<0, uznamy ;za lepszy od tego, który możliwości tej nie uwzględ­nił, nawet jeśli w specyfikacji problemu nie podano, jawnie, że interesują nas również pierwiastki urojone. Wielu programistów ceni szczególnie wysoko efektywność programu. Jest to rzecżywiście cecha bardzo pożądana, ale nie może ona być osiągana kosztem innych cech, szczególnie czytelności. Dobry informatyk pisze najczęściej ćo najmniej dwie wersje programu: pierwszą czytelną i przej­rzystą, drugą optymalizowaną i być’może mniej zrozumiałą/ Osobom mniej wprawnym odradza się przedwczesne branie pod uwagę zagadnień związanych z efektywnością.

Bookmarks