free poker money
//////

DYNAMICZNE TESTOWANIE

Dynamiczne testowanie programu wymaga współdziałania translatora, programu, nadzorującego wykonanie i wielu innych elementów oprogra­mowania. Tworzą one razem tzw. otoczenie (środowisko) języka progra­mowania, ułatwiające .programiście projektowanie, kodowanie, urucha­mianie, testowanie oraz utrzymanie, tworzonego przezeń oprogramowania.Kiedy, możemy powiedzieć o programie, że jest dobry? Po pierwsze, program. musi być poprawny  tzn. musi .wykonywać dokładnie to,, co .zostało zawarte w specyfikacji. Jeżeli specyfikacją określała relacje między danymi. wejściowymi i. wyjściowmi, to dokładnie te same,relacje muszą zachodzić dla wyników pracy programu. Jest to warunek absolutnie pod­stawowy. Program, który nie jest poprawny, jest gorszy, niż zupełny brarf programu; w tym. drugim przypadku przynajmniej nikt nas nie wpro­wadza w błąd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bookmarks